14.05.2016 - V Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu sportowym

W dniu 14.05.2016r.  w Zespole  Szkół  Publicznych w Skarżysku-Kościelnym odbył się V Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu sportowym. W tym roku turniej otrzymał rangę Turnieju Regionalnego, udział wzięła rekordowa ilość 24 par. Zwyciężyła para Kamil Walczyk- Sławomir Kutyła. Duży sukces odniosła para miejscowej drużyny Szlem Skarżysko-Kościelne Marek Kozdrach- Aleksander Knawa  zajmując drugie miejsce. Najlepszą  parą ze Skarżyska –Kościelnego okazała się para Józef Łyżwa – Jerzy Poddębniak.  Patronat nad turniejem objął  wójt gminy Zdzisław Woźniak, a wsparcia finansowego udzieliła gmina Skarżysko-Kościelne. Zarząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje dyrektorowi szkoły Witoldowi Woźniakowi za umożliwienie przeprowadzenia zawodów w sali gimnastycznej miejscowej szkoły.

Uzyskano  następujące  wyniki.