19.07.2019 - Półkolonie w Kościelnym

W dniach 08.07.2019 do 19.07.2019r. był realizowany projekt pod nazwą: "nauka gry w brydża sportowego i szachy oraz zajęcia sportowe" finansowany przez Urząd Gminy Skarżysko-Kościelne,przy wsparciu wolontariuszy Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem,  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Były to zajęcia zorganizowane w formie półkoloni, dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum pochodzących z Gminy Skarżysko-Kościelne. W projekcie wzięło udział 20 uczestników w tym 10 dziewcząt, którzy przez 40 godzin szkolili się i uczestniczyli w grach sportowych. Szkolenie prowadzili instruktorzy i trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego posiadający odpowiednie doświadczenie i merytoryczne przygotowanie. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał fachową literaturę do nauki gry w brydża sportowego, którą dostarczyli: kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Brydża Sportowego pan Jerzy Greś oraz Redaktor Naczelny miesięcznika Brydż pan Marek Wójcicki. Tego typu projekt obejmował właśnie rozwój intelektualny ( gra w brydża i szachy ) i rozwój fizyczny (ćwiczenia sportowe). Był to już drugi realizowany tego rodzaju projekt w naszej gminie. Z przeprowadzonej na zakończenie projektu sondażu  wśród uczestników-beneficjentów wynika, że grupa była zadowolona z realizowanych zajęć i sposobu ich prowadzenia. Uznali także, że spełniły się ich oczekiwania i widzą potrzebę prowadzenia tego rodzaju zajęć w przyszłości. Zostały spełnione trzy podstawowe cele tj: 1. zagospodarowanie czasu wolnego grupy uczniów w czasie wakacji, którzy pozostali w domu. 2. nauczenie podstaw gry w dyscyplinach rozwijających umysł i logiczne myślenie. 3. zainteresowanie grupy młodych ludzi intelektualną rozrywką i sportem, aby odciągnąć ich od wpływów i współczesnych zagrożeń stojących przed nimi. Zdaniem uczestników i prowadzących zajęcia był to udany eksperyment, który należy kontynuować. Była to również promocja Gminy Skarżysko Kościelne, która jako pierwsza w województwie podjęła i z powodzeniem zrealizowała ten projekt po raz drugi. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów upominki i nagrody oraz certyfikaty ukończenia kursów. Stowarzyszenie Szlem dziękuje dyrekcji szkoły za udostępnienie obiektów szkolnych w celu realizacji zadania.
                                                                                                                                                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia.