28.07.2020 Ogłoszenie


                          Ogłoszenie


W dniu 27 lipca  wznowiliśmy  cotygodniowe  turnieje  par w  świetlicy  wiejskiej  w  Skarżysku  -  Kościelnym.   W pierwszm turnieju wzięło udział dziewięć par. Ponieważ z powodu pandemi COVID 19 znacznie wzrosły koszty organizacji turniejów na zebraniu wszyscy obecni jednogłośnie podjęli uchwałę o podniesieniu wpisowego. Wpisowe dla członków stowarzyszenia wynosi  3 złote, a dla pozostałych 6 złotych. Wszystkie wpłaty z tego tytułu będą przeznaczone  na koszty związane z organizacją turniejów.  Zgłoszenia do turnieju 03.08.2020r. ( tylko telefonicznie ) przyjmuje Marek Jaskólski - tel: 515131357 do dnia 01.08.2020 włącznie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia.26.07.2020 Ogłoszenie


                          Ogłoszenie


 Dnia 27 lipca ( poniedziałek godzina 17.00) wznawiamy cotygodniowe turnieje par. Do pierwszego turnieju zgłosiło się osiem par: 
 
  1. Adamczyk Jacek           - Niedolaz        Włodzimierz
 
  2. Jaskólski    Marek         - Więckowski   Artur 
  3. Długosz     Robert         - Wierzbowicz Sławomir
  4. Kołacz       Jerzy           - Sieczka          Adam
  5. Płusa         Henryk        - Wojton          Zenon
  6. Stefański   Ryszard       - Wojtachnio   Jerzy
  7. Gołąbek     Kazimierz  - Kubik            Lech 
  8. Łyżwa       Józef           - Poddębniak  Jerzy

     Lista nie jest zamknięta i może być uzupełniona o dwie pary.                                                                                                                                                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia.17.07.2020 Ogłoszenie


                          Ogłoszenie

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Szlem  wznawiamy organizację turniejów regionalnych w Skarżysku-Kościelnym od 27 lipca2020 roku - poniedziałek godzina 17.00.  Udział w turnieju mogą wziąć osoby, które bezwzględnie podporządkują się wymaganiom organizatora w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony przed zarażeniem COVID - 19, tj. stosowania masek i rękawiczek ochronnych przez cały czas trwania turnieju, zakazu spożywania posiłków oraz napojów ( z wyjątkiem wody przyniesionej z sobą), dezynfekowania rąk po każdorazowym kontakcie z przedmiotami nie będącymi na wyposażeniu stolika do gry, przestrzegania poleceń sędziego, dyscypliny podczas wykonywania zmian, zachowania dystansu społecznego poza miejscem gry ( min 2 m). Obsługę piernika może prowadzić wyłącznie jedna osoba przy stoliku. Obowiązuje absolutny zakaz dotykania nie swoich kart, nawet po skończonym rozdaniu. Wychodzenie na palarnię dopuszczalne tylko w grupach nie większych niż 2 osoby. Organizator ze swojej strony zapewnia: salę przystosowaną do gry, powielone karty, osobny komplet na każdy stolik co spowoduje, że jeden uczestnik dotknie tylko raz swoich kart, bidding boxy, gdzie każdy uczestnik będzie używał tylko swojego od początku do końca turnieju, środki dezynfekujące. Ogólne zasady dostępne w uchwale ZG PZBS Zapisy do turnieju będą przyjmowane tylko telefonicznie - nie później niż dwie doby przed rozpoczęciem turnieju. Wpisowe bez zmian na pierwszy turniej. Turnieje zaliczane będą do klasyfikacji rocznej. W przypadku zbyt niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju.                                                                                                                                                                                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia.


26.05.2020 Ogłoszenie


                          Ogłoszenie


 Turniej o Puchar Miast i Gmin, który miał się odbyć dnia 30 maja przeniesiony został na 19 października 2020roku.                                                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.


08.04.2020 Ogłoszenie


Ogłoszenie
 Z POWODU KORONOWIRUSA WSZYSTKIE TURNIEJE W SKARŻYSKU-KOŚCIELNYM ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.           

Zarząd Stowarzyszenia.11.03.2020 Ogłoszenie


Ogłoszenie
 Z POWODU KORONOWIRUSA WSZYSTKIE TURNIEJE W SKARŻYSKU-KOŚCIELNYM ODWOŁANE DO 20 KWIETNIA 2020 ROKU.
Zarząd Stowarzyszenia.