Zarząd Stowarzyszenia Szlem.

                                                            1.     Kwiatkowski        Andrzej        -       Prezes         Zarządu
                                                       2.     Jaskólski              Marek          -       Wiceprezes Zarządu
                                                       3.      Kubik                   Leszek         -       Skarbnik     Zarządu
                                                       4.      Łyżwa                  Józef            -       Członek      Zarządu
                                                       5.      Stefański             Ryszard        -      Członek      Zarządu