Jako grupa sympatyków  brydża sportowego, bez żadnej formalnej organizacji od kilku lat organizujemy turnieje w Skarżysku Kościelnym. Mamy wsparcie we władzach lokalnych na czele z wójtem gminy panem Zdzisławem Woźniakiem, oraz  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „GROM” z prezesem Szymonem Płusą.

Postanowiliśmy jednak założyć Stowarzyszenie, aby organizować działania i wspierać wszelkie inicjatywy członków i sympatyków Stowarzyszenia „Szlem” mające na celu naukę i popularyzację gry w brydża sportowego na naszym terenie.

Aktualnie  zrzeszamy 26 członków.

 Turnieje Brydża Sportowego w Skarżysku Kościelnym 
odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.00

ul. Kolonia 7 (świetlica środowiskowa - mapa)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY